21 d’abril del 2016

Tasses mug per Sant Jordi i per tot l'any


Son exclusives, pero resistents....

...resisteixen la temperatura i el pas del temps...  

...el dibuix està vitrificat i no es ratlla ni desgasta..


Com el vostre amor!!!